Medlemsvilkår

MedlemsvilkårFredrikstad Danseklubb

Rettigheter og plikter som medlem i Elite Dance

  • Skal tilrettelegge idrett/mosjon/dans slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.
  • Vil til enhver tid holde lokaler i best mulig stand.
  • Kan med forvarsel holde stengt og redusere tilbud og åpningstider på helligdager og lignende.
  • Fraskriver seg ethvert tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i klubbens lokaler, herunder tap av skader på klær og personlige eiendeler, med mindre klubben har opptrådt uaktsomt.
  • Fastsetter de regler som gjelder i klubbens lokaler. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som instruktørene/trenerne i klubben gir.
  • Kan med forvarsel og etter behov be medlemmer eller foresatte, dersom medlemmet er under 18 år å stille til dugnad under sesongen.
  • Dersom noe utenfor vår kontroll oppstår, som resultat av at vi ikke kan ha dansekurs, får man ikke tilbakebetalt kursavgiften og medlemsavgiften.

 

Forsikring

Alle medlemmer i Norges Danseforbund har en grunnforsikring gjennom sitt
medlemskap i klubb. Barn fram til den dagen de fyller 13 år er forsikret
(grunnforsikring) gjennom NIF sin barneidrettsforsikring. Utvidet
forsikring inngår i konkurranselisensen.

Innløs konkurranselisens her:
https://medlem.deltager.no/dansing/event/konkurranselisens2024#init
Les mer om idrettsforsikring eller meldt din skade her :
https://www.danseforbundet.no/for-ut%c3%b8ver/forsikring-og-skade

 

Fotografering/Mediaoppslag

Som medlem i klubben godtas det at bilder og video av aktiviteter i salene brukes i markedsføringssammenheng uten ytterligere tillatelse fra foreldre/foresatte. Dersom medlemmet ønsker å skjermes fra dette må det gis skriftlig beskjed til klubben i form av e-post til: styret@elite.no.