Medlemsvilkår

MedlemsvilkårFredrikstad Danseklubb

Rettigheter og plikter som medlem i Elite Dance

  • Skal tilrettelegge idrett/mosjon/dans slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.
  • Vil til enhver tid holde lokaler i best mulig stand.
  • Kan med forvarsel holde stengt og redusere tilbud og åpningstider på helligdager og lignende.
  • Fraskriver seg ethvert tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i klubbens lokaler, herunder tap av skader på klær og personlige eiendeler, med mindre klubben har opptrådt uaktsomt.
  • Fastsetter de regler som gjelder i klubbens lokaler. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som instruktørene/trenerne i klubben gir.
  • Kan med forvarsel og etter behov be medlemmer eller foresatte, dersom medlemmet er under 18 år å stille til dugnad under sesongen.
  • Dersom noe utenfor vår kontroll oppstår, som resultat av at vi ikke kan ha dansekurs, får man ikke tilbakebetalt kursavgiften og medlemsavgiften.

 

Forsikring

Som medlem i klubben er alle automatisk forsikret gjennom Norges Danseforbund.

Grunnforsikringen gjelder ulykke med idrettsvilkår. Alle medlemmer er forsikret på vei til, fra og under trening, konkurranser, kurs etc. Det er forsikringsselskapet IF som har disse forsikringene.

Medlemmer over 13 år: Norges Danseforbund har tegnet en egen kollektiv forsikring for alle barn over 13 år.

 

Fotografering/Mediaoppslag

Som medlem i klubben godtas det at bilder og video av aktiviteter i salene brukes i markedsføringssammenheng uten ytterligere tillatelse fra foreldre/foresatte. Dersom medlemmet ønsker å skjermes fra dette må det gis skriftlig beskjed til klubben i form av e-post til: styret@elite.no.