NY KOMMUNIKASJONSPLATFORM: SPOND

Endeling er vi på SPOND! 

Elite Dance skal fremover bruke Spond for all kommunikasjon mellom trener(e) og dansere/foresatte. 

For å motta informasjon og delta i våre grupper må dere akseptere gruppeinvitasjon som er sendt via e-post. 

Hvordan komme i gang – hva skal jeg som medlem eller foresatt gjøre?

Du må ikke ha Spond-appen, men det gjør det betraktelig enklere for både deg og oss.

NB: Laster du ikke ned appen må du ha e-postadresse registrert, det vil ikke bli sendt info på sms (bortsett fra ved invitasjon til nedlasting).

Sjekk at info som er lagt inn for danseren er riktig.

VIKTIG: Spond er bygget slik at det i medlemmets profil kun skal legges danserens egen info – dvs. at hvis danseren ikke har mobilnummer eller e-postadresse så skal disse feltene stå åpne. Foresattes info skal ikke registreres på medlemmet, men foresatte skal knyttes til medlemmet med rollen “Foresatt” og der skal foresattes info være. Hvis du har flere barn med hos oss: sjekk at det er den samme foresatte som står som primærkontakt for begge/alle barn. Primærkontakt vil etter hvert også bli betalingsansvarlig, og for at vi skal kunne fange opp søsken mht. rabatt osv. trenger vi at de har den samme foresatte som betalingsansvarlig.

Sjekk at info som er lagt inn for foresatte er riktig, eventuelt korriger og/eller legg til foresatt/e som mangler. Vi ønsker at du legger inn navn og etternavn + e-postadresse og mobilnummer. Frem til appen er lastet ned får dere varsler og info på e-post. Når appen er lastet ned sendes kun påminnelser til e-post (i tillegg til i appen).

Vi håper dette vil gjøre det lettere for oss og dere å nå ut til hverandre. 

Did you like this? Share it!

Leave Comment