Ønsker du å konkurrere?

Vil du bli konkurransedanser?

Elite Dance – Fredrikstad Danseklubb er medlem av Norges Danseforbund og Norges Idrettsforbund og deltar på konkurranser i regi av danseforbundet og i hht. barneidrettsbestemmelsene. Vi deltar på to ulike konkurranser kalt FDJ (Freestyle og Slow) og DC (Disco og Performing Arts). Mange av våre utøvere deltar også på konkurranser i utlandet. 

Elite Dance konkurrer i Freestyle (FDJ), Slow (FDJ), Disco (DC) og Disco med akrobatikk (DC).
Nivåene i FDJ-konkurranser er Rekrutt, Litt øvet, Mester, Champion og Elite.
Nivåene i DC-konkurranser er Åpen klasse, Rising Star, Champion og Elite. 

Hvordan bli en konkurranse danser?
Konkurransene Norges Danseforbund arrangerer er inkluderende og åpne for alle, uavhengig av tidligere danseerfaring. Det spiller ingen rolle om du er en erfaren danser eller aldri har satt foten på et dansegulv før; du er velkommen til å delta i konkurransene! Det viktigste er dine egne drømmer og mål, men det finnes noen grunnleggende krav for de som ønsker å delta på konkurranser. 

  • Du må delta på minst ett grunnkurs eller konkurranseparti i den grenen du ønsker å konkurrere. 
  • Du må ha en egen dans i den grenen du ønsker å konkurrere. 
  • Ønsker du at dansen din skal være unik og tilpasset deg lønner det seg med en privattime med instruktør. 
  • Det stilles ulike krav til bekledning i de ulike nivåene, se i konkurranseveilederenfor nærmere beskrivelse. 
  • Du må innløse konkurranselisens hos Norges Danseforbund. 

Hvem kan konkurrere?
Konkurranser passer for alle, uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Det handler om å feire den felles dansegleden vi deler. Konkurranser tilbyr en inkluderende arena som inkluderer både bredden og toppen av talent, og krever minimalt med forkunnskaper. 

Som en konkurransedanser blir du en verdifull deltaker i et sosialt fellesskap som jobber sammen mot å utfordre og forbedre hver enkelt dansers potensial og målsetting. Konkurransene gir deg en mulighet til å oppnå personlige mål innenfor det støttende fellesskapet i klubben vår. Man har friheten til å tilpasse intensiteten og treningsmengden i samsvar med personlige ønsker og mål, samtidig som du nyter det sosiale felleskapet med dedikerte meddansere og trenere. 

Konkurransedansere knytter spesielle bånd, føler seg som en del av en utvidet familie som deler triumfer og utfordringer. Konkurranser gir deg muligheten til personlig utvikling og lærdommen skjer i samspill med dine klubbkamerater. 

Elite Dance prioriterer å fremme vennskap og samhold, hvor gjensidig respekt og evnen til å støtte hverandre er kjerneverdier. 

Hvorfor konkurrere?
Som en konkurransedanser i Elite Dance blir du en del av et inkluderende fellesskap som arbeider sammen for å fremme individuell fremgang. Dette miljøet gir opphav til vennskap som strekker seg på tvers av alder, ferdighetsnivå og klubbgrenser. Konkurransedansere danner ofte tette bånd og fungerer som en innbyrdes støttende enhet, da man sammen opplever høydepunkter og utfordringer – dette gjelder både dansere, trenere og foreldre. 

Hva tilbyr Elite Dance sine konkurransedansere?
Vi har et dyktig og engasjert trenerteam som fokuserer på individuell utvikling og som utøver kan du være trygg på at vi arbeider målrettet for å hjelpe deg med og nå dine mål. 

Vi skreddersyr planer for hver sesong med ulike aktiviteter og treninger, alt for å muliggjøre best mulig utvikling for våre utøvere. Privattimer med våre instruktører er en naturlig del av treningshverdagen til en satsende konkurransedanser og mange bestiller VIP medlemskap som gir deg mulighet til å trene så mye du vil, inkludert i ferier (unntatt kick off/workshops). 

Flere ganger årlig har vi workshops/kick off hvor danserne får anledning til å trene med trenere og meddansere i topp-sjiktet av sporten, både fra Norge og utlandet. Dette gir deg som danser muligheten til å hente ny inspirasjon, utforske og forbedre dine egne koreografier, etablere sosiale forbindelser og knytte nye vennskap i sporten.