ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Elite Dance

Årsmøtet avholdes torsdag 26.3.2015 kl 1800. 

Møteadresse: Produksjonsveien 13, 1618 Fredrikstad (Securitas sine lokaler)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 12. mars.  

Sakene kan sendes til denne email adressen: elitedance@live.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer kan hentes på Elite Dance en uke før årsmøtet

Vi ønsker alle medlemmer av klubben som er over 15 år hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

styret

Did you like this? Share it!

Leave Comment